Προϊόντα

Δείτε τους τύπους παλετών που διαθέτουμε

1. Πλαστική Παλέτα

 • Διαστάσεις (σε μέτρα)
 • 0,80×1,20
 • 1,00 x 1,20
 • 0,80 x 0,60

2. Ευρωπαλέτα (πιστοποιημένη)

 • Διαστάσεις (σε μέτρα)
 • 0,80×1,20

3. Φαρδιά Παλέτα

 • Διαστάσεις (σε μέτρα)
 • 1,00 x 1,20
 • 1,14 x 1,14
 • 1,10 x 1,10
 • 1,10 x 1,30

4. Απλή Παλέτα

 • Διαστάσεις (σε μέτρα)
 • 0,80×1,20